Дефекти 25.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводни мрежи:

  • ул. Романовски пат ( Муслимански гробишта) – дефекти на водоводна мрежа
  • ул. 205 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. Тоде Мендол – ископ на шахта за мерач на проток и притисок
  • Чистење на сливни решетки и подготовка за испуштање на индустриски вод Ф250
  • ул. Пролетерска бригада бр. 10а – изместување на водомери поради изградба на објект

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *