Дефекти 27.01.2021

Published by Dragan Chorobenski on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. 6-ти Април
  • ул. Никола Тесла
  • ул. Јоско Илиевски
  • м.в. Стари лозја

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.