Дефекти 27.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа. – Монтажа на испуст на Индустриски вода ф250 и испуштање на истиот (сектор фабрики Искра, Кватро). – Дотрпување на ровови од претходни дефекти, пропаднати поради дожд.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *