Дефекти 28.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводни мрежи:

  • Главен доводен челичен водоводен вод Ф500 (наспроти Б.С. Трго-Тим) – дефекти на водоводна цевка
  • ул. Октомври (покрај фабрика ИСКРА) – монтажа на испустен вентил на АЦ водоводна цевка Ф250.
  • Раскрсница помеѓу ул. 11 Ноември и ул. Индустриска – ископ на шахта за мерач на проток и притисок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *