Дефект и интервенции на водоводна мрежа на ден 18.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Поправка на дефекти на водоводна мрежа на главен доводен челичен вод Ф508 (х 3).
  • ул. 11 Ноември (од ул. Индустриска до фабрика ФЗЦ ) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. К.Ј. Питу – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Думба – сервисирање на водоводни затворачи.
  • ул. И.Л. Рибар – сервисирање на водоводни затворачи.
  • м.в. Гладно поле (нов дел) – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *