Дефекти на канализациона мрежа на 30.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска Револуција (парк за миленици) -изработка на атмосферски канал

ул. Октомвриска Револуција, ул. Ѓорче Петров и ул. 3-та МУБ -чистење на атмосферска канализација

ул. Пармакови ниви бб -чистење на септичка јама

ул. 312 нас. Ајдучка чешма пред бр. 18 – чистење на фекален приклучок

ул. Браќа Рибар – чистење на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *