Дефеци и интервенции на водоводна мрежа на ден 22 01 2023год.

Published by Водоводна Мрежа on

Средорек-дефект на водоводна мрежа

Палестина-Д.Којнаре-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *