Дефкти 01.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводни мрежи:

  • Главен доводен челичен водоводен вод Ф500 (наспроти Б.С. Трго-Тим) – дефекти на водоводна цевка
  • ООУ Кочо Рацин – сервис на затворач во водомерна шахта
  • Раскрсница помеѓу ул. 11 Ноември и ул. Индустриска – ископ на шахта за мерач на проток и притисок

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *