ИЗВЕСТУВАЊЕ

Published by admin on

   Се известуваат жителите на ул. “Киро Фетак” дека Ј.П. Водовод Куманово од 17.05.2022 година (Вторник) ќе отпочне со приклучување на објектите на новоизградената водоводна мрежа, при што ќе биде извршена и замена на постоечките водомери со нови.

  Сите сопственици на објекти на улица “Киро Фетак” кои се приклучени на старата водоводна мрежа задолжително да ги исчистат своите водомерни шахти за да овозможат на екипите на Ј.П. Водовод Куманово непречено да извршат префрлување на новоизградената водоводна мрежа.

   Корисниците на кои во претходниот период им е укажано да изведат нова водомерна шахта 1 метар од ивица на парцела, или шахтата да ја изведат (прошират) согласно препораките од службено лице од Ј.П. Водовод Куманово, а не постапиле по овие препораки, нема да бидат приклучени на новоизградената водоводна мрежа.

   Деловите за во водомерна шахта ги обезбедува сопственикот на објектот кој се приклучува на водоводна мрежа по претходна консултација со службено лице од Ј.П. Водовод Куманово.

Lajmerim

Lajmerohen qytetaret e rr. “Kiro Fetak” se NP “VODOVOD” Kumanovë.  Se me date 17.05.2022 (e Martë) do të filloje me kyçjen e objekteve në rrjetin e ri te ujësjellesit,dhe për këtë arsye të gjithë pronarët e objekteve në rr “Kiro Fetak” që janë të kyçur në rrjetin e vjetër që ti pastrojnë shahktat e ujëmatësëve që ekipet e NP “Vodovod” pa pengesa ti bartin (kyçyn) në rrjetin e ri. Të gjithë shfrytëzuesëve që në periudhën e kaluar ju ka bërë me dije se duhet ndërtuar shahtë të re për ujëmatesin në largësi prej një (1) metër nga kendi i truallit,apo shahtat të ndërtojnë (ti zgjërojnë) në bazë të propozimit të personit profesional të NP “Vodovod” Kumanovë  që në kohën e kaluar ju kanë vizituar dhe sugjeruar, që në rast se nuk keni vepruar në bazë të propozimeve tona, objekti nuk do të kyçet në rrjetin e ri të ujësjellësit.             

Pjesët për montimin në shahtën e ujëmatësëve i sigurojne pronarët e objekteve që kyçen në rrjetin e ri të ujësjellësit me konsulltime paraprake me personin zyrtar nga NP “Vodovod” Kumanove.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *