Контакт

Пријавување на дефекти:
070/334-130

Централа:
031/475-540

Факс:
031/475-541

www.vodovod-kumanovo.com.mk
kuvod@t.mk