Надзорен Одбор на ЈП Водовод

  • Шукри Бекири – Претседател
  • Јасминка Спасовска
  • Штефица Ујчиќ
  • Емилија Димковска
  • Муадин Алими