Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 01.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Борис Кидрич (на спој со ул. Г. Делчев)- поставување коцка како времена коловозна покривка

ул. Гоце Делчев (пред спој со ул. Б. Кидрич) -поставување коцка како времена тротоарска покривка

ул. Стојан Сликар-местење бехатон на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *