Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа

Published by Сашо Јаневски on

ул. Иво Лола Рибар -времен коловоз од коцка

ул. Перо Чичо – тротоар пред гимназија , бехатон


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *