Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 06.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Народна Револуција (спој со ул. Миле Кипра) – асфалтирање на коловоз

ул. Светозар Марковиќ пред бр. 18 – асфалтирање на коловоз

ул. Кирил и Методи (спој со ул. Толи Зордумис) -асфалтирање на коловоз

ул. Прва Петолетка (спој со ул. Б. С. Гојчо) -асфалтирање на коловоз

ул. Бајрам Шабани (спој со ул. Т. Димков) – асфалтирање на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *