Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 08.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Тоде Думба пред бр. 8 -асфалтирање на коловоз

ул. Иво Лола Рибар (пред Кобра) – асфалтирање на коловоз

ул. Цар Самоил пред бр. 22 – асфалтирање на коловоз

ул. Х. Т. Карпош пред бр. 5 -асфалтирање на коловоз

ул. Тоде Мендол (спој со ул. Вук Караџиќ) – асфалтирање коловоз и тротоар


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *