Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 13.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

3-та МУБ пред бр. 158 – местење бетонски рабници и бехатон на тротоар

Тоде Мендол пред бр. 49 – местење бехатон на тротоар


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *