Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 14.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

Романовски пат (кај муслимански гробишта) – асфалтирање на коловоз

ул. 17 пред бр.1 нас. Черкезе -асфалтирање на коловоз

ул. Иван Цанкар – асфалтирање на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *