Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 11.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Рушит Шакири пред бр. 1-местење бехатон

ул. Ужичка прд бр. 8 -местење бехатон

ул. Христијан Тодоровски -Карпош пред бр.97 – местење бехатон

ул. 120 пред бр. 77 – местење бехатон


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *