Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 20.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Козара -местење бехатон

ул. Трст (на спој со ул. Илинденска) – местење бетонски рабници

ул. 11 Октомври – местење на столбови за вертикална сигнализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *