Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 26.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Н. Ј. Вапцаров – местење бехатон на повеќе локации

ул. Н. Тесла пред бр. 73 – местење коцка како времена тротоарска покривка


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *