Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 07.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Трст (спој со ул. Илинденска) -асфалтирање на коловоз

ул. Бранко Димов пред бр. 8 – асфалтирање на коловоз

ул. Народна Револуција (на спој со ул. 3-та МУБ) – асфалтирање на коловоз

ул. 11 Октомври пред бр. 66 – асфалтирање на коловоз

ул. Веселин Вујовски (на спој со ул. Правда Спасовска) – асфалтирање на коловоз

ул. Васа Пелагиќ пред бр. 24 – асфалтирање на коловоз

ул. Перо Илиевски (на спој со ул. Тоде Мендол) – асфалтирање на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *