Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 21.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Х. Т. Карпош пред бр. 5 – местење бехатон на коловоз

ул. Иван Милутиновиќ пред бр. 2 – местење бехатон на тротоар

ул. Илинденска пред Аркадија – асфалтирање на коловоз

ул. Октомвриска Револуција на спој со ул. Пионерска -асфалтирање на коловоз

ул. Октомвриска Револуција на спој со 3-та МУБ -асфалтирање на коловоз

ул. Питу Гули пред бр.13 – асфалтирање на коловоз

ул. В. Карангелевски -асфалтирање на коловоз

ул. АВНОЈ пред зграда Бела 4 -асфалтирање на коловоз

ул. Бајрам Шабани пред бр. 81 и бр. 162 -асфалтирање на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *