Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 22.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. АВНОЈ пред бр. 72 – бетонирање на тротоар и местење бетонски рабници

пред Дом на култура – местење на бехатон


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *