Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 27.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Киро Фетак на повеќе локации – местење бехатон на коловоз

ул. Крсте Мисирков пред бр. 5 – местење бехатон на коловоз

ул. 9 нас. Јане Сандански – местење бехатон на коловоз

ул. Никола Тесла пред бр.73 – местење бехатон на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *