Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29. 07. 2022

Published by Сашо Јаневски on

Ул.Панче Пешев пред број4-бетонирање на тротоар

Ул. 11Ноември пред маркет Арма- бетонирање на тротоар

Ул. Србо Томовиќ пред број 38-бетонирање на коловоз

Ул.Боро Соколов пред број 13 -местење бехатон на коловоз

Ул. Живко Чало пред број 36 -местење бехатон на коловоз

Ул.Средорек пред број 14-местење бехатон на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *