Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 05.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. П. Пешев пред бр. 4- бетонирање на тротоар

ул. С. Томовиќ пред бр. 38 – бетонирање на тротоар

ул. Ј. Илиевски пред бр. 53 – местење на бехатон на тротоар

ул. 115 пред бр. 2 нас. Карпош – местење бехатон на тротоар


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *