Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 09.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Народна Револуција пред бр. 132 – местење на бетонски рабници

ул. Братство и Единство пред автобуска станица – местење коцка на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *