Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 13.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 27 март пред бр. 8 -бетонирање на тротоар

ул. Кузман Јосифовски Питу – бетонирање на тротоар

ул. Прохор Пчински пред бр. 4 и бр. 6 – местење бехатон на кловоз

ул. Братство и единство (пред автобуска станица) – местење коцка на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *