Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 14.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Војо Карастојанов -асфалтирање на коловоз на дел каде е реконструрана улична водоводна инсталација

ул. Ж. Јовановиќ Шпанац пред бр. 1 – асфалтирање на коловоз

ул. Б. Илиев Гуне пред бр. 23 – асфалтирање на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *