Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 19.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Никола Тесла – асфалтирање на коловоз и тротоар на повќе локации

ул. Братство и единство (кај градски парк) – асфалтирање на тротоар

ул. Тодор Велков ( кај полиција) – асфалтирање на тротоар


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *