Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 21.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Воја Карастојанов – бетонирање на коловоз на повеќе места

ул. Павле Станоев -местење на бехатон на коловоз

ул. Народна рволуција пред бр. 165 – местење на бехатон на коловоз

ул. Борис Кидрич бр. 79 – местење на бехатон на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *