Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 28.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Кузман Јосифовски Питу – крак – местење бехатон на коловоз

ул. Благој Илиев Гуне пред бр. 7 – асфалтирање на коловоз

ул. Орце Николов (непосредно пред раскрсница со ул. Вук Караџиќ) – асфалтирање на коловоз

ул. Стефан Филиповиќ на повеќе локации -асфалтирање на коловоз

ул. Вера Јоциќ пред бр. 14 – асфалтирање на коловоз

ул. Сава Ковачевиќ пред бр. 21 – асфалтирање на коловоз

ул. 30 -ти јули – санација на потпорен бетонски ѕид


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *