Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 30.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Сима Погачаревиќ пред бр. 6 – асфалтирање на коловоз

ул. Теофан Економов пред бр. 42 – асфалтирање на тротоар

ул. Пелинска пред бр. 4 – асфалтирање на коловоз

ул. 29 Ноември пред бр. 14 – асфалтирање на коловоз

ул. Тонко Димков пред бр. 11 – асфалтирање на коловоз

ул. Перо Чичо пред бр. 43 – асфалтирање на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *