Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 17.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Кузман Јосифовски Питу -местење бехатон на коловоз

ул.Светозар Марковиќ пред бр. 23 – местење на бехатон на коловоз

ул. 315 пред бр. 2 нас. Ајдучка Чешма -местење бехатон на тротоар


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *