Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 26.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. ул. Горна Милановачка пред бр. 7 – местење на бетонски рабници и асфалтирање на коловоз

ул. Вараждинска пред бр. 38 – асфалтирање на коловоз околу ревизиона шахта

ул. Лесковачка пред бр. 4 – асфалтирање на коловоз

ул. АСНОМ пред бр. 49 – асфалтирање на коловоз

ул. 1 пред бр. 31 нас. Јане Сандански – асфалтирање на коловоз

ул. Видое Смилевски Бато (на спој со ул. Боро Соколов) -асфалтирање на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *