Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 18.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Борис Кидрич пед бр. 77 – местење бехатон на коловоз

ул. 6-ти Април пред бр.38 – местење бехатон на коловоз


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *