Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 23.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Ѓуро Ѓаковиќ (пред спој со ул. Др. Рибар) – местење на коцка како времена коловозна покривка


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *