Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 13.12.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Борис Кидрич бр. 55 – местење на бехатон

ул. 24 бр.13 нас. Карпош – местење на бехатон


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *