Сектор за економски и финансиски работи

Раководител на сектор за економски и финансиски работи

Биљана Јакимовска-Дамјановска-дипл. економист

 • Лични информации:
  • Родена на 22.11.1971 година во Куманово
  • Дипломирала во 1995 година на Економски факултет во Скопје
 • Работно искуство:
  • Од 1998 до 2001 год. работи во КПК Куманово како референт во комецијала
  • Од 2001 до 2005 год. работи во ЈП Водовод Куманово како референт по план, анализа, инвестиции и развој
  • Од 2005 год. работи во ЈП Водовод Куманово како Раководител на сектор за економски и финансиски работи
 • Општи познавања:
  • Зборува, чита и пишува на англиски јазик
  • Компјутерска едукација за Microsoft Оffice
 1. Шеф на служба за наплата и набавка
  • Лични информации:
   • Оливер Стојменовски, дипл. економист
   • Роден на 24.04.1973 година во Куманово
   • Дипломирал во 2010 година на Euro College, University Studies of Kumanovo
  • Работно искуство:
   • Од 2003 година работи во ЈП Водовод Куманово
   • Од 2012 година, како шеф на служба за наплата и набавка
  • Општи познавања
   • Зборува, чита и пишува на англиски јазик
   • Компјутерска едукација за Microsoft Оffice
 2. Шеф на служба за книговодство
  • Лични информации:
   • Весна Јовановиќ, дипл. економист
   • Родена на 18.12.1971 година во Куманово
   • Дипломирала во 1996 година на Економски факултет во Скопје
  • Работно искуство:
   • Од 2001 до 2005 год. работи во ЈП Водовод Куманово, како реф. по план, анализа, инвестиции и развој
   • Од 2005 работи во ЈП Водовод Куманово, како шеф на служба за наплата и набавка
  • Општи познавања
   • Зборува, чита и пишува на англиски јазик
   • Компјутерска едукација за Microsoft Оffice