Технички Сектор

Раководител на технички сектор

Дарко Петковски-дипл. инжинер архитект

 • Лични информации:
  • Роден 08.06.1974 год. во Куманово
  • Дипломирал во 2001 год. на Архитектонски факултет во Скопје
 • Работно искуство:
  • Од2002-2003 Претпријатие за проектирање и изведба “ВИЊЕТА”-Куманово
  • Од 2003-2004 “Бујото” – Скопје
  • Од 2004-2008 Претпријатие за проектирање и изведба “СТАН – АРТ” Куманово
  • Од 2008 год. работи во ЈП „ВОДОВОД“ – Куманово
  • Од 2004 вршење вештачења и проценки за Основен суд Куманово, за извршители, нотари, хипотеки за Охридска банка, Алфа банка, штедилница Можности, ТТК банка и ЦК банка
 • Општи познавања:
  • Зборува, чита и пишува на англиски јазик
  • Компјутерска едукација за Microsoft Оffice, AutoCAD
 1. Шеф на Работна единица Градежна оператива
  • Лични информации:
   • Сашо Јаневски, дипл. градежен инжинер
   • Роден на 13.12.1961 год. во Куманово
   • Дипломирал во 1988 год. на Градежен факултет во Скопје
  • Работно искуство:
   • Од 1988 до 1991 год. работи во ЈП Водовод како проектант
   • Од 1991 год работи во ЈП Водовод како шеф на РЕ Градежна оператива
  • Општи познавања
   • Зборува, чита и пишува на англиски јазик
   • Компјутерска едукација за Microsoft Оffice, AutoCAD, GIS
 2. Шеф на Работна единица механизација
  • Лични информации:
   • Душко Петровски, дипл. машински инжинер
   • Роден на 28.06.1954 год.
   • Дипломирал во 1983 год на Машиниски факултет во Скопје
  • Работно искуство:
   • Од 1983 до 1987 работи во ЗИК Куманово, како Шеф на одржување во Преработка
   • Од 1987 до 1992 работи во АТП ЈУГ Турист, како Управител на одржување и сервис
   • Од 1992 до 2003 работи во АД Козјак Куманово како раководител на погон-механизација
   • Од 2003 год. работи во ЈП Водовод Куманово како шеф на РЕ Механизација
  • Општи познавања
   • Користи Microsoft Office
 3. Шеф на Работна единица фабрика за преработка на вода
  • Лични информации:
   • Тони Јовчевски, дипл. градежен инжинер
   • Роден на 17.04.1965 год. во Куманово
   • Дипломирал на во 1992 год. на Градежен факултет во Скопје
  • Работно искуство:
   • Од 1992 до 1994 работи во АД “Козјак” Куманово како раководител на објекти
   • Од 1994 до 1996 год. работи во ЈП Водовод Куманово како проектант
   • Од 1997 работи во ЈП Водовод Куманово како Раководител на РЕ фабрика за преработка на вода
  • Општи познавања
   • Зборува, чита и пишува на англиски јазик
   • Компјутерска едукација за Microsoft Office, AutoCAD, GIS
 4. Шеф на Работна единица Пречиситителна станица за отпадни води
 5. Шеф на Работна единица Баждарница и контрола
 6. Шеф на Работна единица Мрежа