Помошници директори

Драган Јањевиќ-дипл. правник

Лични информации:

  • Роден на 28.11.1958 год. во Куманово
  • Дипломирал во 1982 на Правен факултет во Скопје

Работно искуство:

  • Од 1983 до 1984 работи во ТП Ангросервис Куманово како правник
  • Од 1984 до 1987 работи во ЈПССДП Куманово како раководител на правен сектор
  • Од 1987 до 1989 работи во ЈПССДП Куманово како Директор
  • Од 1990 до 2007 работи во ЈПССДП Куманово како Директор
  • Од 2007 до 2009 работи во Царинска Управа на РМ како самостоен Советник за имотно – правни работи
  • Од 2009 работи во ЈП Водовод Куманово како Заменик на директор

Општи познавања:

  • Го познава англискиот јазик
  • Користи Microsoft office

Скендер Алији