Услуги за привремени вработувања

Published by Dragan Chorobenski on

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки. Краен рок за поднесување на понуди: 23.03.2021 во 9:00 часот.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9ac70465-b74f-455e-97fe-f5bbf012a959/14

Categories: Огласи

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *