Чистење на сливници од атмосферска канализација на бул. Окт. Револуција и раскрсница помеѓу улиците Никола Тесла и Доне Божинов

Published by Сашо Јаневски on


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *