Дефекти 26.02.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Миле Кипра ул. Егејска Македонија ул. Веселин Маслеша нас. Ајдучка Чешма ул. 441 нас. Иго Тричковиќ ул. Милан Лисица

Вонреден прекин на водоснабдување

Поради интервенција на водоводна мрежа – замена на дотрајан затворач Ф100 со почеток од 25.02.2021 во 05:00 часот до завршување на работа, ќе има прекин на водоснабдување на улиците: Народна Револуција, Плоштад Маршал Тито, ул.Илинденска и ул. Кирил и Методиј.

Дефекти 24.02.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Миле Кипра с. Проевце ( вод кон војни магацини) ул. Илинденска ул. Веселин Маслеша м.в. Османов рид ул. Тоде Думба Лесковачка ул.7, нас. Карпош