Дефекти 27.05.2021

Интервенции на водоводна мрежа Главен доводен вод Ф500 Фабрика за преработка на вода  ул. 11 Ноември од ул. Индустриска до ул. Миодраг Петровиќ ул. Миодраг Петровиќ ул. Никола Карев ул. Киро Фетак ул. Гоце Делчев ул. 170 нас. Карпош ул. Доктор Рибар

Дефекти 26.05.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Доктор Рибар ул. 442, нас. Иго Тричковиќ ул. 11 Ноември од ул. Индустриска до ул. Миодраг Петровиќ ул. Миодраг Петровиќ ул. 11 Ноември (сектор Бинго Башкими) ул. Киро Фетак ул. Ѓорче Петров (крак позади бензинска пумпа ПЕАК ПЕТРОЛ)

Дефекти 25.05.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Трајко Јовановски ул. 1 Мај ул.11 Ноември од ул. Индустриска до ул. Миодраг Петровиќ ул. Миодраг Петровиќ ул. Иво Андриќ ул. Киро Фетак

Дефекти 21.05.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Никола Тесла од бр.1 до бр.60 ул.11 Ноември од ул. Индустриска до ул. Миодраг Петровиќ ул. Миодраг Петровиќ ул. Киро Антевски ул. Егејска Македонија

Дефекти 19.05.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Никола Тесла нас. Долно Којнаре ул. 12 нас. Карпош Бараки во нас. Перо Чичо м.в. Бавчи ул. Средорек ул. Др. Рибар ул. Киро Антевски ул. Кирил и Методиј ул. Јане Сандански