Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 28.02.2022

ул. Стојан Сликар пред бр. 8 – местење бехатон на коловоз; ул. Октомвриска револуција (пред градска пекара) -местење коцка како времена тротоарска покривка

Дефекти 28.02.2022год.

Интервенции на водоводни мрежи: Главен доводен челичен водоводен вод Ф500 (наспроти Б.С. Трго-Тим) – дефекти на водоводна цевка ул. Октомври (покрај фабрика ИСКРА) – монтажа на испустен вентил на АЦ водоводна цевка Ф250. Раскрсница помеѓу ул. 11 Ноември и ул. Индустриска – ископ на шахта за мерач на проток и Read more…

Известување

ЈП Водовод – Куманово отпочна со втора фаза од Проектот за замена и инсталација на куќни, комбинирани, индустриски и ултразвучни водомери и нивна интеграција во системот за далечинско отчитување во системот за водоснабдување на Општина Куманово.             Со цел намалување на загуби на вода предвидено е на 20 карактеристични позиции Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 25.02.2022

Ул. Др. Рибар -отпушување на улична фекална канализација; Ул. Миле Кипра-чистење на уличен фекален канал; Ул. Октомвриска Револуција -чистење на уличен фекален канал Ул. Титова Митровачка -чистење сливници на атмосферска канализација

Дефекти 25.02.2022год.

Интервенции на водоводни мрежи: ул. Романовски пат ( Муслимански гробишта) – дефекти на водоводна мрежа ул. 205 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа ул. Тоде Мендол – ископ на шахта за мерач на проток и притисок Чистење на сливни решетки и подготовка за испуштање на индустриски вод Ф250 ул. Read more…

Дефекти 24.02.2022год.

Интервенции на водоводни мрежи: ул. Ангел Дуцо – дефекти на водоводна мрежа ул. Гоце Делчев (сектор Урет) – сервисирање на затворач на водоводна мрежа ул. Ѓорче Петров (сектор Пин-петрол) – сервисирање на затворач на водоводна мрежа ул. Киро Фетак бр. 48 – дефект на водоводна мрежа ул. Тоде Мендол – Read more…