Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 24.06.2022

ул. 1 пред бр. 141 нас. Д. Којнаре – местење бехатон на тротоар ул. Бајрам Шабани пред бр. 81 – местење на бетонски рабници ул. Кочо Рацин бр 1 а – местење бехатон на коловоз ул. Железничка (кај Ројал Палас) – местење бехатон на коловоз

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.06.2022год.

ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. 3 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа ул. Моша Пијаде бр. 174а – контрола на притисок на водоводна мрежа во станбен објект. Детекција на дефекти на водоводна мрежа на потисен вод од П.С. во Бедиње до Филтер станица. ул. Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 23.06.2022

ул. 1 пред бр. 104 – местење на бехатон на тротоар ул. Железничка (кај Ројал Палас) – местење бехатон на коловоз ул. Октомвриска Револуција ; ул. Бајрам Шабани; ул. Народна Револуција – асфалтирање дефекти коловози