Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 03.06.2022

ул. Будимир Димковски -асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин – асфалтирање на коловоз ул. Анѓа Ранковиќ – асфалтирање на коловоз ул. 6-ти Април – асфалтирање на коловоз ул. Бранко Радичевиќ – асфалтирање на коловоз ул. 30 јули – асфалтирање на коловоз

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 02.06.2022год

ул. 425 нас. Игор Тричковиќ – дефект во водомерна шахта. бул. 3 МУБ , раскрсница со Бајрам Шабани – дефект на водоводна мрежа. ул. Перо Тошев – дефект на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци. ул. Ѓорче Петров – дефект на водоводна мрежа.

Дефекти на канализациона мрежа на 02.06.2022

ул. Октомвриска Револуција (парк за миленици) – изработка на атмосферска канализација ул. Правда Спасовска (спој со ул. Веселин Вујовски) – реконструкција на фекална канализација ул. Моша Пијаде, Никола Карев, Браќа Миладиновци, Благо Стефковски-Гојчо -чистење на атмосферска канализација ул. Народна Револуција – чистење на фекален канал ул. 70 нас. Карпош – Read more…

Дефекти на каналзациона мрежа на 01.06.2022

ул. Правда Спасовска (на спој со ул. Веселин Вујовски) – реконструкција на фекална канализација ул. Октомвриска Револуција (Парк за миленици) – изработка на атмосферска канализација ул. Франц Розман – чистење на фекална канализација ул. Доне Божинов бб -чистење на септичка јама ул. 3-та МУб и ул. О. Револуција – контрола Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 01.06.2022год.

ул. 115 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. ул. Стојан Сликар – дефект на водоводна мрежа. ул. 401нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа. ул. 1 нас. Јане Сандански – приклучок на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа. ул. 100 (од Read more…