31.03.2023

ул. Михајло Пупин бр. 4 – чистење приклучна фекална канализација ул. Роза Луксембург бр. 5 а – реконструкција на фекална канализација ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. 728 Гладно поле – чистење приклучна фекална канализација

30.03.2023

ул. Тоде Думба (пред спој со ул. Д. Стопаревиќ) – асфалтирање на коловоз ул. Пионерска (пред спој со ул. О. Револуција) – асфалтирање на коловоз ул. Димитар Влахов пред бр. 46 -асфалтирање на коловоз ул. Доне Божинов (пред поранешен супермаркет) ул. Пелинска на две локации -асфалтирање на коловоз ул. 3-та Read more…

29.03.2023

ул. Пионерска; ул. Пелинска; ул. Моша Пијаде; ул. Браќа Миладиновци; ул. Никола Карев; ул. Пиринска Македонија -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. 11 Октомври бб (позади судска зграда) – чистење на фекална канализација ул. АВНОЈ -чистење на елементи на фекална канализација ул. Љупчо Арсовски -Табак -чистење на фекална канализација

28.03.2023

ул. 3-та МУБ пред бр. 166 -реконструкција на фекална канализација ул. Октомвриска револуција- чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Кирил и Методи – испитување функционалност на фекална канализација