21.09.2023

ул. Народна револуција бр. 365 б -чистење на септичка јама ул. 11 Ноември и ул. 11 Октомври – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Видое Смилевски Бато – санација на сливна решетка чистење на одводна канализација на филтерница

19.09.2023

ул. Перо Шварц пред бр.58 – чистење на фекална канализација ул. Октомвриска револуција, ул. Моша Пијаде, улици од нас. Гоце Делчев -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Доне Божинов, ул. Биљановска и ул. АВНОЈ – поправка на елементи на атмосферска канализација (сливни решетки)

23.08.2023

фабрика Фам инженеринг во с. М. Нагоричане – чистење на септичка јама градинка Ангел Шајче кај Зелен пазар – откривање и чистење на елементи на фекална канализација ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација

22.08.2023

градинка Ангел Шајче (кај зелен пазар) – откривање на инсталации и чистење на елементи на фекална канализација ул. Славиша Вајнер пред бр. 3 – чистење на фекална канализација ул. 3-та МУБ -чистење на елементи на атмосферска канализација

21.08.2023

ул. Страшко Симонов – реконструкција на дел од фекална канализација ул. Карадачки одреди -чистење на фекална канализација ул. Октомвриска револуција (кај поранешен Биртекс) – чистење на фекална канализација локалитет Табакана – чистење на фекална канализација

16.08.2023

ул. Октомвриска револуција -реконструкција на приклучен канал за фонтана пред кружен ток ул. Гоце Делчев- чистење на елементи на фекална канализација ул. Лесковачка – чистење на елементи на фекална канализација

15.08.2023

ул. Доне Божинов бр. 85 – чистење на септичка јама ул. Доне Божинов -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Народна револуција бр. 365 е – чистење на септичка јама ул. Ѓуро Ѓаковиќ -чистење на елементи на фекална канализација